Piktogrammer til affaldssortering

På siderne her kan du downloade piktogrammerne til affaldssortering, som kommuner og virksomheder bruger.

Siden fungerer også som online brugerguide med information og retningslinjer for piktogrammerne.

Brancheforeningen Cirkulærs website kan du læse mere om piktogrammerne.

Vær derudover opmærksom på, at Miljøministeriets affaldsbekendtgørelse regulerer brugen af visse piktogrammer på affaldsbeholdere for husholdningsaffald og husholdningslignende erhvervsaffald.

Find affaldsbekendtgørelsen her.