Andre sprog /
Other languages

Piktogram/fraktionsnavnene er oversat til engelsk og tysk, og kan findes i oversigten her. Oversættelserne er udarbejdet af Global Translations. Derudover er et udvalg af piktogramfilerne tilgængelige på engelsk.

Piktogrammerne bruges både i Sverige, Island, Norge, Finland, Letland og Litauen. Der er oprettet en fælles europæisk forening - EUPicto.

The pictogram/fraction names are translated to English and German and can be found under the tab "Translations". The translations are conducted by Global Translations. Furthermore, a selection of the pictograms is available in English.

The pictograms are used in both Sweden, Iceland, Norway, Finland, Latvia and Lithuania. A joint European association has been established –
EUPicto.

Searchwords

Download

Other languages

English version

Download English user guide in pdf-format.

Download selected pictograms translated to English.

Download deposit return system pictograms in English.

Natur

Haveaffald

Jord

Kompost

Træstammer & rødder

Mad- & Bioaffald

Kaffegrums

Genbrug

Cykler

Reparation

Sko

Tøj

Glas & porcelæn

Fladt glas

Glas

Porcelæn

Papir

Bøger

Papir til makulering

Byggeri

Asfalt

Beton

Gips

Glasuld

Hele mursten

Mineraluld

Mursten & tegl

Sanitet

Sten & grus

Stenuld

Tagpap

Vinduer

Træ

Indendørs, malet træ

Indendørs, umalet træ

Indendørs træ

Paller

Udendørs træ

Pap

Elektronik

Køleudstyr

Ledninger & kabler

Mellemstort Elektronik

Printerpatroner

Røgalamer

Småt elektronik

Solpaneler

Stort elektronik

TV & skærme

Farligt

Asbest

Batterier

Bilbatterier

Brandslukkere

Elpærer

Farligt affald

Fyrværkeri

Lysstofrør

Maling

Medicin

Oliefiltre

Spildolie

Spraydåser

Trykflasker

Med tekstil

Polstrede møbler

Tekstilaffald

Plast & gummi

Blød plast

Blød PVC

CD & DVD

Dæk

Farvet blød plast

Flamingo

Hård plast

Hård PVC

Klar blød plast

Mælke- og brødkasser

Plasthavemøbler

Stor blød plast

Stor hård plast

VHS- & kassettebånd

Valgplakater

Metal

Drikkedåser

Olieholdige maskiner

Resten

Aske

Deponi

Rest efter sortering

Småt brændbart

Til nedgravning

Nature

Garden waste

Soil

Compost

Stumps & roots

Food & Biowaste

Coffee grounds

Reuse

Bicycles

Repair

Shoes

Clothing

Glass & china

Flat glas

Glass

Porcelain & china

Paper

Books

Paper for shredding

Building & construction

Asphalt

Concrete

Plaster

Glas wool

Whole bricks

Mineral wool

Bricks & tiles

Sanitary ware

Stone & gravel

Rockwool

Roofing felt

Windows

Wood

Wood indoors, painted

Wood indoors, unpainted

Wood indoors

Pallets

Wood outdoors

Cardboard

Elektronics

Refrigeration equipment

Cables & wires

Medium-sized electronics

Printer cartridges

Fire alarms

Small electronics

Photovoltaic panels

Large electronics

TV sets & screens

Hazardous

Asbestos

Batteries

Automotive batteries

Fire extinguishers

Light bulbs

Hazardous waste

Fireworks

Fluorescent tubes

Paints

Pharmaceuticals

Oil filters

Waste oil

Spray cans

Pressure bottles

With textiles

Upholstered furniture

Textile waste

Plastics & rubber

Soft plastics

Soft PVC

CDs & DVDs

Tyres

Coloured soft plastics

Styrofoam

Rigid plastics

Hard PVC

Transparent soft plastics

Milk and bread boxes

Plastic garden furniture

Large flexible plastic items

Large rigid plastic items

VHS & cassette tapes

Election posters

Metal

Beverage cans

Oily machinery

The rest

Ashes

Landfill

Residues after separation

Small burnable items

For burying

Natur

Gartenabfälle

Erde

Kompost

Baumstämme & Wurzeln

Lebensmittelabfälle / Biomüll

Kaffeesatz

Wiederverwendung

Fahrräder

Reparatur

Schuhe

Altkleider

Altglas & Porzellan

Flachglas

Altglas

Porzellan

Altpapier

Bücher

Altpapier zur Makulierung (Akten)

Baubetrieb

Asphalt

Beton

Gips

Glaswolle

Ganze Ziegelsteine

Mineralwolle

Ziegelsteine und Dachziegel

Sanitärkeramik

Steine und Kies

Steinwolle

Dachpappe

Fenster

Altholz

Innenholz, gestrichen

Innenholz, ungestrichen

Innenholz

Paletten

Aussenholz

Altpappe

Elektro Altgeräte

Kühlgeräte

Kabel & Leitungen

Mittelgrösse Elektroaltgeräte

Druckerpatronen

Rauchmelder

Klein Elektrogeräte

Photovoltaikmodule

Elektro Grossgeräte

Fernsehgeräte und Bild

Sondermüll

Asbest

Altbatterien

Kfz-Batterien

Feuerlöscher

Glühbirnen und Lampen

Sondermüll

Feuerwerk

Leuchtstoffröhre

Farben

Medizin

Ölfilter

Altöl

Spraydosen

Druckbehälter

Mit Textilien

Polstermöbel

Alttextilien

Kunststoffe

Weiche Altkunststoffe

Weiches PVC

CD und DVD

Altreifen

Farbige weiche Altkunststoffe

Styropor

Harte Altkunststoffe

Hartes PVC

Transparente weiche Altkunststoffe

Milch- und Brotkisten

Kunststoffgartenmöbel

Grosse weiche Kunststoffe

Grosse harte Kunststoffe

VHS und Audio Kassetten

Wahlplakate

Altmetall

Getränkedosen

Ölhaltagige Maschinen

Der Rest

Aschen

Deponie

Sortierungsreste

Brennbarer Restmüll

Zum Vergraben

Oversættelser / Translations

Under "Fraktionsnavne oversat" kan man finde en komplet liste over alle fraktionsnavne oversat til tysk og engelsk, udført af firmaet Global Translations. Ønsker man fraktionsnavnene oversat til enten svensk, islandsk eller finsk, henviser vi til vores kollegaer:

Under the tab “Translations” You will find a completed list of all the fraction names translated to German and English, conducted by the firm Global Translations. If You wish to find the fraction names translated to either Swedish, Icelandic or Finnish, contact our colleagues:

På svensk / In Swedish: Avfall Sverige - www.avfallsverige.se

På islandsk / In Icelandic: Samband íslenskra sveitarfélaga - www.samband.is

På finsk / In Finnish: Suomen Kiertovoima - KIVO - www.kivo.fi

Download English user guide in pdf-format.

Download

Download selected pictograms translated to English.

Download

Download deposit return system pictograms in English.

Download

Dansk / Danish

Engelsk / English

Tysk / German

Natur

Haveaffald

Jord

Kompost

Træstammer & rødder

Natursten

Mad- & Bioaffald

Kaffegrums

Genbrug

Cykler

Reparation

Sko

Tøj

Klinisk risikoaffald

Fladt glas

Glas

Papir

Bøger

Papir til makulering

Byggeri

Asfalt

Beton

Gips

Glasuld

Hele mursten

Mineraluld

Mursten & tegl

Sanitet

Sten & grus

Stenuld

Tagpap

Vinduer

Vægfliser

Fliser

Porcelæn

Træ

Indendørs, malet træ

Indendørs, umalet træ

Indendørs træ

Paller

Udendørs træ

Pap

Elektronik

Køleudstyr

Ledninger & kabler

Mellemstort Elektronik

Printerpatroner

Røgalamer

Småt elektronik

Solpaneler

Stort elektronik

TV & skærme

Farligt

Asbest

Batterier

Bilbatterier

Brandslukkere

Elpærer

Farligt affald

Fyrværkeri

Lysstofrør

Maling

Medicin

Oliefiltre

Spildolie

Spraydåser

Trykflasker

Med tekstil

Polstrede møbler

Tekstilaffald

Plast & gummi

Blød plast

Blød PVC

CD & DVD

Dæk

Farvet blød plast

Flamingo

Hård plast

Hård PVC

Klar blød plast

Mælke- og brødkasser

Plasthavemøbler

Stor blød plast

Stor hård plast

VHS- & kassettebånd

Valgplakater

Plast-kofangere

Trapezplader

Metal

Drikkedåser

Olieholdige maskiner

Resten

Aske

Deponi

Rest efter sortering

Småt brændbart

Til nedgravning

Nature

Garden waste

Soil

Compost

Stumps & roots

Natural stone

Food & Biowaste

Coffee grounds

Reuse

Bicycles

Repair

Shoes

Clothing

Infectious clinical waste

Flat glas

Glass

Paper

Books

Paper for shredding

Building & construction

Asphalt

Concrete

Plaster

Glas wool

Whole bricks

Mineral wool

Bricks & tiles

Sanitary ware

Stone & gravel

Rockwool

Roofing felt

Windows

Wall tiles

Tiles

Porcelain & china

Wood

Wood indoors, painted

Wood indoors, unpainted

Wood indoors

Pallets

Wood outdoors

Cardboard

Elektronics

Refrigeration equipment

Cables & wires

Medium-sized electronics

Printer cartridges

Fire alarms

Small electronics

Photovoltaic panels

Large electronics

TV sets & screens

Hazardous

Asbestos

Batteries

Automotive batteries

Fire extinguishers

Light bulbs

Hazardous waste

Fireworks

Fluorescent tubes

Paints

Pharmaceuticals

Oil filters

Waste oil

Spray cans

Pressure bottles

With textiles

Upholstered furniture

Textile waste

Plastics & rubber

Soft plastics

Soft PVC

CDs & DVDs

Tyres

Coloured soft plastics

Styrofoam

Rigid plastics

Hard PVC

Transparent soft plastics

Milk and bread boxes

Plastic garden furniture

Large flexible plastic items

Large rigid plastic items

VHS & cassette tapes

Election posters

Plastic bumper

Trapeze plates

Metal

Beverage cans

Oily machinery

The rest

Ashes

Landfill

Residues after separation

Small burnable items

For burying

Natur

Gartenabfälle

Erde

Kompost

Baumstämme & Wurzeln

Naturstein

Lebensmittelabfälle / Biomüll

Kaffeesatz

Wiederverwendung

Fahrräder

Reparatur

Schuhe

Altkleider

Infektiöse klinische Abfälle

Flachglas

Altglas

Altpapier

Bücher

Altpapier zur Makulierung (Akten)

Baubetrieb

Asphalt

Beton

Gips

Glaswolle

Ganze Ziegelsteine

Mineralwolle

Ziegelsteine und Dachziegel

Sanitärkeramik

Steine und Kies

Steinwolle

Dachpappe

Fenster

Wandfliesen

Fliesen

Porzellan

Altholz

Innenholz, gestrichen

Innenholz, ungestrichen

Innenholz

Paletten

Aussenholz

Altpappe

Elektro Altgeräte

Kühlgeräte

Kabel & Leitungen

Mittelgrösse Elektroaltgeräte

Druckerpatronen

Rauchmelder

Klein Elektrogeräte

Photovoltaikmodule

Elektro Grossgeräte

Fernsehgeräte und Bild

Sondermüll

Asbest

Altbatterien

Kfz-Batterien

Feuerlöscher

Glühbirnen und Lampen

Sondermüll

Feuerwerk

Leuchtstoffröhre

Farben

Medizin

Ölfilter

Altöl

Spraydosen

Druckbehälter

Mit Textilien

Polstermöbel

Alttextilien

Kunststoffe

Weiche Altkunststoffe

Weiches PVC

CD und DVD

Altreifen

Farbige weiche Altkunststoffe

Styropor

Harte Altkunststoffe

Hartes PVC

Transparente weiche Altkunststoffe

Milch- und Brotkisten

Kunststoffgartenmöbel

Grosse weiche Kunststoffe

Grosse harte Kunststoffe

VHS und Audio Kassetten

Wahlplakate

Kunststoff-Stoßfänger

Trapezbleche

Altmetall

Getränkedosen

Ölhaltagige Maschinen

Der Rest

Aschen

Deponie

Sortierungsreste

Brennbarer Restmüll

Zum Vergraben