Emballage

Piktogrammerne får fuld effekt, når de bruges på emballager og produkter til at guide forbrugerne med affaldssortering.

På denne side vil du kunne finde forslag, guidelines og eksempler på, hvordan piktogrammerne kan bruges på emballager.

Download brugerguiden til anvendelse af piktogrammerne designet specifikt til emballager her.

Download brugerguide til piktogrammer på emballager
Brugerguiden er på engelsk, da den er udviklet i samarbejde med vores kollegaer i Sverige, Finland og Island.

Emballagepiktogrammer

Mange producenter bruger allerede i dag piktogrammerne på deres produkter og emballager til at guide forbrugerne til god affaldssortering.

I nogle tilfælde kan det derudover være en god idé at vejlede om, hvordan selve produktet skal sorteres - f.eks. batterier, el-pærer eller madaffald, der helt automatisk opstår, f.eks. bananskræller eller kaffegrums.

FAQ: Hvilke piktogrammer på emballagerne?

Miljøstyrelsen har sammen med blandt andre Brancheforeningen Cirkulær, Plastindustrien, Landbrug og Fødevarer m.fl. udarbejdet en FAQ med ofte stillede spørgsmål om piktogrammer og emballager.

Find FAQ'en her.

Derudover er det godt at orientere sig i Miljøstyrelsens retningslinjer for, hvordan husholdningsaffald skal sorteres - såkaldte sorteringskriterier.

I vejledningen om sorteringskriterier er der eksempler på, hvilke typer affald, der skal sorteres, og hvordan de skal sorteres.

Find vejledningen her.

Du kan også skrive til Miljøstyrelsen på mst@mst.dk

Download piktogrammerne designet specifikt til emballager og produkter her.

Download piktogrammer til emballager

Foto: Cirkulær

Foto: Cirkulær

Foto: Cirkulær